Thành Phố: KANSAS CITY, KS – Mã Bưu

Trường học Tên ĐịA Chỉ Thành Phố Bang Lớp Mã Bưu
Argentine Middle 2123 Ruby Avenue Kansas City Kansas 6-8 66106
Arrowhead Middle 1715 N 82nd Street Kansas City Kansas 6-8 66112
Banneker Elem 2026 N 4th Street Kansas City Kansas KG-5 66101
Bertram Caruthers Elem 1100 Waverly Kansas City Kansas KG-5 66104
Bethel Elem 7850 Yecker Kansas City Kansas KG-5 66109
Central Middle 925 Ivandale Kansas City Kansas 6-8 66101
Chelsea Elem 2500 Wood Kansas City Kansas KG-5 66104
Claude A Huyck Elem 1530 N 83rd Street Kansas City Kansas KG-5 66112
Coronado Middle 1735 N 64th Terr Kansas City Kansas 6-8 66102
D D Eisenhower Middle 2901 N 72nd St Kansas City Kansas 6-8 66109
Douglass Elem 1310 N 9th Street Kansas City Kansas KG-5 66101
Emerson Elem 1429 S 29th Kansas City Kansas KG-5 66106
Endeavor Alternative School 2540 Junction Road Kansas City Kansas KG-5 66106
Eugene Ware Elem 4820 Oakland Kansas City Kansas 9-12 66102
F L Schlagle High 2214 N 59th St Kansas City Kansas 9-12 66104
Fairfax Learning Center 3016 N 9th St Kansas City Kansas KG-5 66101
Frances Willard Elem 3400 Orville Kansas City Kansas KG-5 66102
Frank Rushton Elem 2605 W 43rd Ave Kansas City Kansas KG-5 66103
Grant Elem 1510 N 4th St Kansas City Kansas KG-5 66101
Hazel Grove Elem 2401 N 67th St Kansas City Kansas 66104
J C Harmon High 2400 Steele Rd Kansas City Kansas 9-12 66106
John F Kennedy Elem 2600 N 72nd St Kansas City Kansas KG-5 66109
John Fiske Elem 625 S Valley Kansas City Kansas KG-5 66105
Junction Elementary 2570 South 42nd Street Kansas City Kansas KG-6 66106
Lindbergh Elem 641 N 57th St Kansas City Kansas KG-5 66102
M E Pearson Elem 310 N 11th St Kansas City Kansas KG-5 66102
Mark Twain Elem 2300 Minnesota Kansas City Kansas KG-5 66102
Midland Trail 3101 South 51st Street Kansas City Kansas PK-6 66106
Morris Elem 7120 Gibbs Rd Kansas City Kansas KG-6 66106
Muncie Elem 6425 Riverview Kansas City Kansas KG-6 66102
New Stanley Elem 3604 Metropolitan Kansas City Kansas KG-5 66106
Noble Prentis Elem 2337 S 14th Street Kansas City Kansas KG-5 66103
Northwest Middle 2400 N 18th St Kansas City Kansas 6-8 66104
Oak Grove Elem 5340 Oak Grove Rd Kansas City Kansas KG-6 66106
Piper Elem School East 4410 North 107 Street Kansas City Kansas 3-5 66109
Piper Elem School West 3130 North 122 Street Kansas City Kansas KG-2 66109
Piper High 4400 North 107 Street Kansas City Kansas 9-12 66109
Piper Middle 4420 North 107 Street Kansas City Kansas 6-8 66109
Quindaro Elem 2800 Farrow Kansas City Kansas KG-5 66104
Rosedale Middle 3600 Springfield Kansas City Kansas 6-8 66103
School For Blind Elementary 1100 State Avenue Kansas City Kansas UG-UG 66109
School For Blind High 1100 State Avenue Kansas City Kansas 8-12 66102
Silver City Elem 2515 Lawrence Ave Kansas City Kansas KG-5 66106
Stony Point North 8200 Elizabeth Kansas City Kansas KG-5 66112
Stony Point South 150 South 78th St Kansas City Kansas KG-5 66111
Sumner Academy Of Arts & Science 1610 N 8th Street Kansas City Kansas 8-12 66101
Thomas A Edison Elem 1000 Locust Street Kansas City Kansas KG-5 66103
Turner Elem 1800 South 55th Kansas City Kansas KG-6 66106
Turner High 2211 South 55th Kansas City Kansas 9-12 66106
Turner Middle School 1312 South 55th Kansas City Kansas 7-8 66106
Washington High 7340 Leavenworth Road Kansas City Kansas 9-12 66109
Welborn Elem 5200 Leavenworth Rd Kansas City Kansas KG-5 66104
West Middle 2600 N 44th Street Kansas City Kansas 6-8 66104
White Church Elem 2226 N 85th St Kansas City Kansas KG-5 66109
Whittier Elem 295 S 10th St Kansas City Kansas KG-5 66102
Wm A White Elem 2600 N 43rd Terr Kansas City Kansas KG-5 66104
Wyandotte High 2501 Minneosta Avenue Kansas City Kansas 9-12 66102
21st Century Alternative 1215 E Truman Rd Kansas City Missouri 9-12 64106
Academie Lafayette 6903 Oak Kansas City Missouri KG-8 64113
Academy Of Kansas City 2015 E 72nd St Kansas City Missouri KG-8 64132
Alfred L. Renner Elem. 7401 Nw Barry Rd Kansas City Missouri KG-5 64153
Allen Village Charter 706 W 42nd St Kansas City Missouri KG-8 64111
Alta Vista Charter Sch. 1722 Holly St Kansas City Missouri 9-12 64108
Alternative Resource Ctr. 3100 Main St Ste 206 Kansas City Missouri 6-12 64111
Antioch Middle 2100 Ne 65th St Kansas City Missouri 6-8 64118
Askew Elem. 2630 Topping Kansas City Missouri KG-5 64129
Attucks Elem. 2400 Prospect Kansas City Missouri PK-5 64127
B W Sheperd 2727 Tracy Avenue Kansas City Missouri KG-12 64109
B W Sheperd State School 2727 Tracy Kansas City Missouri KG-8 64109
B. Banneker Charter Academy 8310 Holmes Kansas City Missouri KG-5 64131
B. Banneker Elem. 7050 Askew Kansas City Missouri KG-12 64132
Baptiste Educational Ctr. 5401 E 103rd St Kansas City Missouri PK-5 64137
Blenheim Elem. 2411 E 70th Terr Kansas City Missouri KG-5 64132
Boone Elem. 8817 Wornall Rd Kansas City Missouri PK-6 64114
Border Star Elem. 6321 Wornall Rd Kansas City Missouri KG-5 64113
Briarcliff Elem. 4100 Nw Briarcliff Rd Kansas City Missouri KG-6 64116
Brookside Charter Sch. 30 W 51st St Kansas City Missouri 64112
Bryant Elem. 319 Westover Rd Kansas City Missouri KG-5 64113
Burke Elem. 111th & Bennington Kansas City Missouri KG-5 64134
C. A. Franklin Elem. 3400 Highland Kansas City Missouri PK-5 64109
C. R. Anderson Alternative 1215 Truman Rd Kansas City Missouri 6-8 64106
Center Alternative 8434 Paseo Kansas City Missouri 9-12 64131
Center Elem. 8401 Euclid Kansas City Missouri KG-5 64132
Center Middle 326 E 103rd St Kansas City Missouri 6-8 64114
Center Sr. High 8715 Holmes Kansas City Missouri 9-12 64131
Central Middle 3611 Linwood Kansas City Missouri 6-8 64128
Central Sr. High 3221 Indiana Kansas City Missouri 9-12 64128
Chapel Hill Elem. 3220 Ne 67th Terr Kansas City Missouri KG-5 64119
Chouteau Elem. 3701 N Jackson Kansas City Missouri KG-5 64117
Clardy Elem. 8100 N Troost Kansas City Missouri 2-5 64118
Clifford H. Nowlin Middle 2800 Hardy Kansas City Missouri 6-8 64052
Congress Middle 8150 N Congress Ave Kansas City Missouri 7-8 64153
Crestview Elem. 4327 N Holmes Kansas City Missouri KG-5 64116
Crittenton Ctr. 10918 Elm Ave Kansas City Missouri KG-12 64134
Ctr. For Educ. Development 1900 Ne 46th St Kansas City Missouri KG-12 64116
Dale M Thompson & trails West 4800 Grandview Road Kansas City Missouri KG-12 64137
Dale M Thompson & trails West Ss 4800 Grandview Rd Kansas City Missouri 64137
Davidson Elem. 5100 N Highland Kansas City Missouri KG-5 64118
Day Treatment 5401 E 103rd St Kansas City Missouri 2-12 64137
Della Lamb Elem. 1000 Charlotte St Kansas City Missouri KG-6 64106
Derrick Thomas Academy 201 E Armour Blvd Kansas City Missouri KG-6 64111
Dobbs Elem. 9400 Eastern Kansas City Missouri KG-5 64138
Don Bosco Education Ctr. 531 Garfield Kansas City Missouri 9-12 64124
Douglass Early Childhood Ctr. 2640 Belleview Kansas City Missouri PK-PK 64108
Early Childhood Educ. Ctr. 8434 Paseo Kansas City Missouri PK-PK 64131
East Elem. 1924 Van Brunt Kansas City Missouri PK-7 64127
Eastgate Middle 4700 Ne Parvin Rd Kansas City Missouri 6-8 64117
Eastwood Hills Elem. 5290 Sycamore Kansas City Missouri KG-5 64129
English Landing Elem. 6500 Nw Klamm Dr Kansas City Missouri KG-5 64151
Ervin Jr. High 10530 Greenwood Rd Kansas City Missouri 6-8 64134
Fairview Alternative 3850 Pittman Rd Kansas City Missouri 9-12 64133
Faxon Montessori 1320 E 32nd Terr Kansas City Missouri PK-6 64109
Fleetridge Elem. 13001 E 55th St Kansas City Missouri KG-5 64133
Foreign Language Academy 3450 Warwick Kansas City Missouri KG-8 64111
Fox Hill Elem. 545 Ne 106 St Kansas City Missouri KG-5 64155
Garfield Elem. 436 Prospect Blvd Kansas City Missouri PK-5 64124
Gashland Elem. 500 Ne 83rd St Kansas City Missouri KG-1 64118
Genesis School Inc. 3800 E 44th St Kansas City Missouri 6-8 64130
Geo. Washington Carver Elem. 4600 Elmwood Ave Kansas City Missouri KG-5 64130
George B. Longan Elem. 3421 Cherry Kansas City Missouri KG-5 64109
George Melcher Elem. 3958 Chelsea Kansas City Missouri PK-5 64130
Gladstone Elem. 335 N Elmwood Kansas City Missouri KG-5 64123
Golden Oaks Education Ctr. 3100 Ne 46th St Kansas City Missouri KG-5 64117
Gordon Parks Elem. 3715 Wyoming Kansas City Missouri KG-5 64111
Graceland Elem. 2803 E 51st Kansas City Missouri KG-5 64130
Gracemor Elem. 5125 N Sycamore Kansas City Missouri 3-5 64119
Hale Cook Elem. 7302 Pennsylvania Kansas City Missouri 64114
Hawthorn Elem. 8200 N Chariton Kansas City Missouri KG-5 64152
Hickman Mills Sr. High 9010 Old Santa Fe Rd Kansas City Missouri 9-12 64138
Hogan Preparatory Academy 1221 E Meyer Blvd Kansas City Missouri 9-12 64131
Holliday Montessori 7227 Jackson Kansas City Missouri PK-6 64132
Indian Creek Elem. 9801 Grand Kansas City Missouri KG-5 64114
Ingels Elem. 11600 Food Ln Kansas City Missouri KG-5 64134
J. A. Rogers Middle 6400 E 23rd Kansas City Missouri 6-8 64129
J. S. Chick Elem. 4101 E 53rd St Kansas City Missouri KG-5 64130
James Elem. 5810 Scarritt Kansas City Missouri KG-5 64123
John T. Hartman Elem. Magnet 8111 Oak Kansas City Missouri PK-2 64114
Johnson Elem. 10900 Marsh Kansas City Missouri KG-5 64134
K C Middle School Of The Arts 4848 Woodland Ave Kansas City Missouri 6-8 64110
K. C. Job Corps Alternative 1215 Truman Rd Kansas City Missouri 9-12 64106
Lakeview Middle 6720 Nw 64th St Kansas City Missouri 7-8 64151
Lakewood Elem. 4624 N Norton Kansas City Missouri KG-5 64117
Lee A. Tolbert Com. Academy 3400 Paseo Blvd Kansas City Missouri KG-8 64109
Lincoln College Prep. 2111 Woodland Kansas City Missouri 6-12 64108
Line Creek Elem. 5801 Nw Waukomis Dr Kansas City Missouri KG-5 64151
Longfellow Elem. Magnet 2830 Holmes Kansas City Missouri PK-5 64109
M. L. King Middle 4201 Indiana Kansas City Missouri 6-8 64130
Manual Career & Tech. Ctr. 1215 Truman Rd Kansas City Missouri 11-12 64106
Maple Park Middle 5300 N Bennington Kansas City Missouri 6-8 64119
Maple Valley 2575 Ne Barry Road Kansas City Missouri KG-12 64155
Maple Valley State School 2575 Ne Barry Rd Kansas City Missouri KG-5 64155
Maplewood Elem. 6400 Ne 52nd St Kansas City Missouri KG-8 64119
Martin City Elem. 201 E 133rd St Kansas City Missouri KG-5 64145
Mary Harmon Weeks Elem. 4201 Indiana Kansas City Missouri KG-5 64130
Mccoy Elem. 1524 White Kansas City Missouri KG-5 64126
Meadowbrook Elem. 6301 N Michigan Dr Kansas City Missouri KG-12 64118
Mercy Hospital 24th And Gillham Kansas City Missouri 64108
Meservey Ace Middle 4210 E 45th St Kansas City Missouri 6-8 64130
Meservey Elem. 4210 E 45th St Kansas City Missouri KG-5 64130
Milton Moore Elem. 4510 Linwood Kansas City Missouri 9-12 64128
N.e. Law & Public Serv. Magnet 415 S Van Brunt Kansas City Missouri KG-5 64124
Nashua Elem. 221 Ne 114th St Kansas City Missouri 6-8 64155
New Mark Middle 515 Ne 106th St Kansas City Missouri KG-5 64155
Norfleet Elem. 6140 Norfleet Rd Kansas City Missouri 9-12 64133
North Kansas City High 620 E 23rd Ave Kansas City Missouri 6-8 64116
Northeast Middle 4904 Independence Ave Kansas City Missouri 6-8 64124
Northgate Middle 2117 Ne 48th St Kansas City Missouri 64118
Đánh giá của bạn
Các bạn nếu không nghe được audio, vui lòng gửi thông báo ở phần bình luận bên dưới. Ad sẽ chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất, thanks các bạn nhiều nhiều !

Cấp báo đển quý bạn đọc. Hiện nay, Hẻm cũng đang cũng đang rất cần chút chi phí để duy trì website này, để duy trì kho sách nói quý báu miễn phí cho mọi người, nhất là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. vẫn nghe mỗi ngày.

- - - - - - - - - -

Nhưng quý bạn cũng biết đấy, chúng tôi còn không muốn có không gian quảng cáo nhỏ nào (trừ khi quá bế tắc), mà chủ yếu nương nhờ vào sự hào phóng của những cá nhân như bạn để trả tiền cho các dự án máy chủ, nhân viên và bảo quản dữ liệu, những cuộc tấn công mạng mỗi ngày. Những tặng phí của quý bạn dù nhỏ hay lớn đều cực kỳ ý nghĩa với anh em chúng tôi, thực sự rất lớn, rất có ý nghĩa.

Xem chi tiết dòng tâm sự từ Admin Hẻm Radio, và những kêu gọi khẩn thiết để duy trì website, và Donate tại đây.

Đăng ký
Thông báo để xem
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
Xen tất cả bình luận
Back to top button