Mã Số Thuế Cá Nhân | Internal Revenue ServiceThường Trú Nhân của Tiểu Bang Thành Phố New York: Khoản Thanh Toán của Quỹ Người Lao Động Bị Loại Trừ

Nếu quý vị cần ITIN, hãy tìm hiểu và khám phá cách nhận Khoản Thanh Toán của Quỹ Người Lao Động Bị Loại Trừ ( tiếng Anh ) của tiểu bang .

Có Gì Mới

Yêu cầu đối với tờ khai thuế: Mọi đơn đăng ký Mẫu W-7, bao gồm cả việc gia hạn, phải bao gồm tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ trừ khi quý vị đáp ứng trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu nộp tờ khai thuế. 

Thảo luận mở rộng về Quyền Lợi Về Thuế Được Cho Phép: Cuộc thảo luận về quyền lợi về thuế được cho phép đã được mở rộng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quyền Lợi Về Thuế Được Cho Phép trong Hướng Dẫn cho Mẫu W-7 (tiếng Anh)PDF.

Tín Thuế Chăm Sóc Trẻ Em và Người Phụ Thuộc (CDCC): ITIN có thể được cấp cho người phụ thuộc là người nước ngoài từ Canada hoặc Mexico nếu người phụ thuộc đó làm cho người đóng thuế đủ điều kiện để nhận được tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc (được yêu cầu trên Mẫu 2441). Mẫu 2441 phải được đính kèm với Mẫu W-7 cùng với tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ. Xem Ấn Phẩm 503 (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin.

Nhắc Nhở Quan Trọng

ITIN đã hết hạn: Nếu quý vị không cung cấp ITIN trên tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ ít nhất một lần cho các niên thuế 2018, 2019 và 2020, thì số ITIN của quý vị sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Những ITIN có các chữ số giữa (vị trí thứ tư và thứ năm) “70”, “71”, “72”, “73”, “74”, “75”, “76”, “77”, “78”, “79”, “80”, “81”, “82”, “83”, “84”, “85”, “86”, “87” hoặc “88” đã hết hạn. Ngoài ra, NẾU được cấp trước năm 2013.

Ghi chú: Nếu trước đó quý vị đã nộp đơn xin gia hạn và được chấp thuận thì quý vị sẽ không cần phải gia hạn lại. Nếu không, quý vị nên nộp Mẫu W-7, Đơn Xin Cấp Mã Số Thuế Cá Nhân của IRS đã hoàn thành, tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ, cùng tất cả giấy tờ tùy thân cần thiết cho IRS.

Tờ khai thông tin: Nếu ITIN của quý vị chỉ dùng trên tờ khai thông tin cho mục đích khai báo, quý vị không cần phải gia hạn ITIN vào lúc này. Tuy nhiên, nếu cần sử dụng ITIN để nộp tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ trong tương lai, quý vị sẽ cần phải gia hạn ITIN vào lúc đó.  

Thay đổi địa chỉ: Điều quan trọng là IRS phải biết địa chỉ gửi thư hiện tại của quý vị. Địa chỉ này được sử dụng để gửi qua đường bưu điện các thông báo về Mẫu W-7, bao gồm thông báo về ITIN được cấp và gửi lại văn kiện chứng minh gốc cho quý vị. Nếu quý vị chuyển nhà trước khi nhận được ITIN, hãy thông báo cho chúng tôi về địa chỉ gửi thư hiện tại của quý vị ngay lập tức để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của mình.

ITIN là gì?

Mã Số Thuế Cá Nhân ( ITIN ) là số lượng để giải quyết và xử lý thuế do Sở Thuế Vụ cấp. IRS cấp ITIN cho những cá thể được nhu yếu có mã số nhận dạng người đóng thuế Hoa Kỳ nhưng không có, và không đủ điều kiện kèm theo ( tiếng Anh ) để có số An Sinh Xã Hội ( SSN ) từ Sở An Sinh Xã Hội ( SSA ) ( tiếng Anh ) .

ITIN được sử dụng để làm gì?

IRS cấp ITIN để giúp cá nhân tuân thủ luật thuế của Hoa Kỳ và cung cấp phương tiện để xử lý và giải trình một cách hiệu quả các tờ khai thuế và khoản thanh toán cho những người không đủ điều kiện (tiếng Anh) nhận số An Sinh Xã Hội. Số này được cấp bất kể tình trạng nhập cư, vì cả người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú đều có thể được yêu cầu phải nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ hoặc khai báo theo Luật Thuế Vụ. ITIN không phục vụ bất kỳ mục đích nào ngoài việc khai báo thuế liên bang.

ITIN không:

 • Cho phép cá nhân được làm việc ở Hoa Kỳ
 • Cung cấp khả năng hội đủ điều kiện để nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội
 • Giúp một người phụ thuộc trở nên đủ điều kiện cho các Mục Đích về Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được

Tôi có cần ITIN không?

Những điều sau đây có vận dụng cho quý vị không ?

 1. Quý vị không có SSN và không đủ điều kiện (tiếng Anh) để có số này, và
 2. Quý vị bắt buộc phải cung cấp mã số thuế liên bang hoặc nộp tờ khai thuế liên bang, và
 3. Quý vị thuộc một trong các phân loại sau:
  • Người nước ngoài tạm trú phải nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ
  • Người nước ngoài thường trú tại Hoa Kỳ (dựa trên những ngày có mặt ở Hoa Kỳ) nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ
  • Người phụ thuộc hoặc người phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ/ người nước ngoài thường trú
  • Người phụ thuộc hoặc người phối ngẫu của người có thị thực là người nước ngoài tạm trú
  • Người nước ngoài  tạm trú yêu cầu quyền lợi theo hiệp ước thuế
  • Sinh viên, giảng viên hoặc nhà nghiên cứu là người nước ngoài tạm trú nộp tờ khai thuế tại Hoa Kỳ hoặc yêu cầu một trường hợp ngoại lệ

Nếu vậy thì quý vị phải nộp đơn xin ITIN .

Đánh giá của bạn
Các bạn nếu không nghe được audio, vui lòng gửi thông báo ở phần bình luận bên dưới. Ad sẽ chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất, thanks các bạn nhiều nhiều !

Cấp báo đển quý bạn đọc. Hiện nay, Hẻm cũng đang cũng đang rất cần chút chi phí để duy trì website này, để duy trì kho sách nói quý báu miễn phí cho mọi người, nhất là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. vẫn nghe mỗi ngày.

- - - - - - - - - -

Nhưng quý bạn cũng biết đấy, chúng tôi còn không muốn có không gian quảng cáo nhỏ nào (trừ khi quá bế tắc), mà chủ yếu nương nhờ vào sự hào phóng của những cá nhân như bạn để trả tiền cho các dự án máy chủ, nhân viên và bảo quản dữ liệu, những cuộc tấn công mạng mỗi ngày. Những tặng phí của quý bạn dù nhỏ hay lớn đều cực kỳ ý nghĩa với anh em chúng tôi, thực sự rất lớn, rất có ý nghĩa.

Xem chi tiết dòng tâm sự từ Admin Hẻm Radio, và những kêu gọi khẩn thiết để duy trì website, và Donate tại đây.

Đăng ký
Thông báo để xem
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
Xen tất cả bình luận
Back to top button