Thuế tại Hoa Kỳ

Thuế tại Hoa Kỳ

Trang này được in vào Oct 21, 2022. Để lấy phiên bản hiện tại, vui mắt truy vấn https://hemradio.com/vi/manual/taxes/us .

Lưu ý

Đây là hướng dẫn dành cho thương nhân bán hàng tại Hoa Kỳ. Trách nhiệm của bạn là tìm hiểu thêm quan điểm của cơ quan thuế địa phương hoặc chuyên viên về thuế để bảo vệ tính đúng thuế suất cho người mua, đồng thời khai và nộp thuế đúng chuẩn .
Shopify tương hỗ tự động hóa thu thuế bán hàng, nhưng không tương hỗ nộp hoặc chuyển thuế giúp bạn. Bạn hoàn toàn có thể làm theo hướng dẫn này để xác lập khu vực mà bạn hoàn toàn có thể phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thu thuế tại Hoa Kỳ. Sau khi biết khu vực bạn phải chịu thuế, bạn hoàn toàn có thể định thông số kỹ thuật shop của mình để thu thuế sao cho tương thích .Nếu bạn cần thông tin về biểu mẫu 1099-K và bạn sử dụng Shopify Payments, hãy tham khảo Báo cáo thuế.

Bạn đang đọc: Thuế tại Hoa Kỳ

Xác định nghĩa vụ thuế

Trước khi thiết lập thuế tại Hoa Kỳ, bạn cần xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của mình, tức là bạn có phải thu thuế người mua và nộp thuế cho cơ quan thuế tiểu bang hay không .Nếu là thương nhân tại Hoa Kỳ, bạn hoàn toàn có thể phải chịu thuế tại tiểu bang của mình do có mối quan hệ trong thực tiễn. Nếu liên tục bán mẫu sản phẩm cho người mua tại một tiểu bang đơn cử, bạn hoàn toàn có thể phải chịu thuế tại tiểu bang đó do có mối quan hệ kinh tế tài chính, dù bạn có trụ sở tại Hoa Kỳ hay không .Tại Hoa Kỳ, thuế bán hàng bạn cần tính bị tác động ảnh hưởng bởi một số ít yếu tố :

 • Địa điểm gửi hàng của sản phẩm
 • Địa điểm vận chuyển sản phẩm đến
 • Nơi bạn đăng ký thu thuế
 • Khả năng chịu thuế của mặt hàng
 • Miễn thuế cho người mua

Mối liên hệ

Mối quan hệ hoặc mối liên hệ giữa shop của bạn và tiểu bang Hoa Kỳ sẽ xác lập việc bạn có phải chịu thuế tại tiểu bang đó hay không. Mối quan hệ hoàn toàn có thể là mối quan hệ trong thực tiễn hoặc mối quan hệ kinh tế tài chính .

Mối quan hệ thực tế

Lưu ý

Nếu là thương nhân tại Hoa Kỳ thì bạn sẽ có mối quan hệ thực tiễn và hoàn toàn có thể phải chịu thuế tại tối thiểu một tiểu bang : tiểu bang đặt shop .
Thông thường, mối quan hệ trong thực tiễn hình thành khi bạn hiện hữu tại tiểu bang, ví dụ như shop, nhà kho hoặc nhân viên cấp dưới. Một số tiểu bang có định nghĩa rộng hơn về mối quan hệ thực tiễn và hoàn toàn có thể gồm có bất kể yếu tố nào sau đây :

 • lời chào hàng
 • dịch vụ hoàn tất đơn hàng
 • sự hiện diện của hàng trong kho

Nếu bạn không chắc như đinh liệu những hoạt động giải trí bên ngoài tiểu bang của mình có phải là mối quan hệ thực tiễn hay không, hãy tìm hiểu thêm quan điểm cơ quan thuế tiểu bang hoặc chuyên viên về thuế tại địa phương .

Mối quan hệ kinh tế

Lưu ý

Quy tắc về mối quan hệ kinh tế áp dụng cho tất cả thương nhân có khách hàng tại Hoa Kỳ, dù bạn có mối quan hệ thực tế tại đó hay không. Quy tắc này áp dụng cho cả thương nhân tại Hoa Kỳ và ngoài Hoa Kỳ.

Mối quan hệ kinh tế tài chính xảy ra khi bạn vượt quá ngưỡng bán hàng nhất định so với người mua ở một tiểu bang đơn cử .Vào tháng 6 năm 2018, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra phán quyết rằng những tiểu bang hoàn toàn có thể nhu yếu người bán hàng trực tuyến thu thuế bán hàng dựa trên số lượng hoặc giá trị thanh toán giao dịch vào tiểu bang, còn được gọi là mối quan hệ kinh tế tài chính. Để biết thông tin về tác động ảnh hưởng của luật này so với doanh nghiệp, hãy tìm hiểu thêm bài viết blog Shopify Thuế bán hàng trực tuyến : Hướng dẫn về mối quan hệ kinh tế tài chính và thương mại điện tử .Mỗi tiểu bang sẽ có ngưỡng doanh thu khác nhau để xác lập xem bạn có mối quan hệ hay không. Hãy tìm hiểu thêm bảng tham chiếu thuế tiểu bang để xác lập xem doanh thu của bạn tại một tiểu bang có tạo nên mối quan hệ kinh tế tài chính hay không. Nếu bạn nghĩ mình hoàn toàn có thể có mối quan hệ kinh tế tài chính tại tiểu bang nào đó, hãy tìm hiểu thêm quan điểm cơ quan thuế tiểu bang hoặc chuyên viên về thuế tại địa phương .

Sản phẩm kỹ thuật số

Sản phẩm kỹ thuật số là mẫu sản phẩm mà người mua tải xuống và không có thành phần hiện vật nào cần luân chuyển. Một số tiểu bang tính cả mẫu sản phẩm kỹ thuật số vào mục tiêu xác lập mối quan hệ kinh tế tài chính, trong khi những tiểu bang khác thì không. Bảng tham chiếu thuế tiểu bang sẽ cung ứng thông tin theo từng tiểu bang về việc có tính loại sản phẩm kỹ thuật số vào mối quan hệ hay không .

Sàn giao dịch

Thị phần là website mà nhiều người bán phân phối loại sản phẩm. Một số tiểu bang tính cả doanh thu từ những thị trường để xác lập mối quan hệ kinh tế tài chính, trong khi những tiểu bang khác thì không. Bảng tham chiếu thuế tiểu bang cung ứng thông tin theo từng tiểu bang về việc có tính thị trường vào mối quan hệ hay không .Dưới đây là những thị trường hoàn toàn có thể được tính khi xác lập mối quan hệ kinh tế tài chính, tùy thuộc vào luật tiểu bang :

Danh sách thị trường
Emadri MyDeal Rakuten Etsy Fruugo
Wish NewEgg BestBuy Reverb Ebay
Google Facebook Walmart Marketplace Amazon của Codisto Amazon của CedCommerce

Bán hàng trung gian

Nếu shop của bạn sử dụng phương pháp bán hàng trung gian để phân phối mẫu sản phẩm cho người mua, thực ra là bạn đang mua mẫu sản phẩm từ nhà phân phối khác và người mua mua loại sản phẩm đó từ bạn. Việc bạn có thu thuế hay không còn nhờ vào vào khu vực của người mua cũng như khu vực mà bạn và nhà sản xuất dịch vụ bán hàng trung gian có mối quan hệ. Hãy xem xét những trường hợp sau và xác lập trường hợp vận dụng cho doanh nghiệp của bạn :

 • Nếu cả bạn và nhà cung cấp dịch vụ bán hàng trung gian đều không có mối quan hệ tại tiểu bang của khách hàng, bạn không có nghĩa vụ thu thuế. Khách hàng có thể phải trả thuế sử dụng cho tiểu bang nhận hàng để mua hàng.
 • Nếu bạn không có mối quan hệ tại tiểu bang của khách hàng nhưng nhà cung cấp dịch vụ bán hàng trung gian thì có, nhà cung cấp có thể yêu cầu bạn cung cấp chứng chỉ bán lại hoặc tính thuế phù hợp cho bạn.
 • Nếu bạn có mối quan hệ tại tiểu bang của khách hàng nhưng nhà cung cấp dịch vụ bán hàng trung gian thì không, bạn có nghĩa vụ tính thuế cho khách hàng.
 • Nếu cả bạn và nhà cung cấp dịch vụ bán hàng trung gian đều có mối quan hệ tại tiểu bang của khách hàng, nhà cung cấp có thể yêu cầu bạn cung cấp chứng chỉ bán lại hoặc tính thuế phù hợp cho bạn và bạn có nghĩa vụ tính thuế cho khách hàng.

Nếu bạn không chắc chắn về trách nhiệm của mình trong tiểu bang nào đó, hãy tham khảo ý kiến cơ quan thuế tiểu bang hoặc chuyên gia về thuế tại địa phương.

Đăng ký thuế

Sau khi xác lập được khu vực cần thu thuế ở Hoa Kỳ, bạn hoàn toàn có thể ĐK với cơ quan thuế tiểu bang. Mỗi tiểu bang sẽ có quyền liên hệ khác nhau và phương pháp ĐK hoàn toàn có thể khác nhau. Bảng tham chiếu thuế tiểu bang sẽ cung ứng thông tin liên hệ của cơ quan thuế theo từng tiểu bang .

Thiết lập các khoản thuế trong Shopify

Sau khi xác lập được khu vực cần thu thuế ở Hoa Kỳ, bạn hoàn toàn có thể thiết đặt shop Shopify tự động hóa quản trị thuế suất dùng để tính lệch giá từ thuế và thiết lập thông tin ghi đè thuế cho loại sản phẩm có thuế suất đặc biệt quan trọng .

 • Nếu bạn mới sử dụng Shopify, tham khảo Thiết lập thuế tại Hoa Kỳ.
 • Nếu bạn đã sử dụng Shopify và cần cập nhật cài đặt, tham khảo Thuế theo đăng ký tại Hoa Kỳ. Nếu bạn không được đăng ký để thu thuế bán hàng ở bất kỳ tiểu bang nào đang được liệt kê trong cài đặt thuế, bạn có thể xóa những tiểu bang này.
 • Nếu bạn đã sử dụng Shopify và chưa có quyền truy cập vào thiết lập thuế mới, tham khảo Thiết lập thuế tại Hoa Kỳ – thông dụng.

Sau khi mở shop và khởi đầu bán hàng, trang Quản lý nghĩa vụ và trách nhiệm thuế hoàn toàn có thể giúp bạn xác lập khu vực mà shop của bạn có mối quan hệ .

Trong phần này

Đánh giá của bạn
Các bạn nếu không nghe được audio, vui lòng gửi thông báo ở phần bình luận bên dưới. Ad sẽ chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất, thanks các bạn nhiều nhiều !

Cấp báo đển quý bạn đọc. Hiện nay, Hẻm cũng đang cũng đang rất cần chút chi phí để duy trì website này, để duy trì kho sách nói quý báu miễn phí cho mọi người, nhất là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. vẫn nghe mỗi ngày.

- - - - - - - - - -

Nhưng quý bạn cũng biết đấy, chúng tôi còn không muốn có không gian quảng cáo nhỏ nào (trừ khi quá bế tắc), mà chủ yếu nương nhờ vào sự hào phóng của những cá nhân như bạn để trả tiền cho các dự án máy chủ, nhân viên và bảo quản dữ liệu, những cuộc tấn công mạng mỗi ngày. Những tặng phí của quý bạn dù nhỏ hay lớn đều cực kỳ ý nghĩa với anh em chúng tôi, thực sự rất lớn, rất có ý nghĩa.

Xem chi tiết dòng tâm sự từ Admin Hẻm Radio, và những kêu gọi khẩn thiết để duy trì website, và Donate tại đây.

Đăng ký
Thông báo để xem
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
Xen tất cả bình luận
Back to top button