Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cá nhân [Mới 2022]

1. Giới thiệu về viết bản kiểm điểm cá nhân.

Kiểm điểm là thuật ngữ chắc hẳn ai cũng đã từng nghe trong đời. Từ lúc chúng ta đi học thì chúng ta cũng nghe được cụm từ này hoặc thấy được bản kiểm điểm. Hiện nay, trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người làm kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Như vậy thì viết bản kiểm điểm cá nhân là gì? Viết bản kiểm điểm cá nhân bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về viết bản kiểm điểm cá nhân. Để tìm hiểu hơn về viết bản kiểm điểm cá nhân các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về viết bản kiểm điểm cá nhân nhé.

viet ban kiem diem ca nhan

Viết bản kiểm điểm cá nhân

2. Đối tượng của kiểm điểm Đảng viên.

Theo như Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành tại mục 1.2 về đối tượng như sau:

 • Đảng viên trong toàn Đảng ( trừ đảng viên được miễn công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt đảng ). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm .
 • Cán bộ chỉ huy, quản trị các cấp .

3. Nguyên tắc kiểm điểm Đảng viên.

Nguyên tắc để kiểm điểm Đảng viên được triển khai như sau :

 • Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.
 • Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
 • Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.
 • Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

4. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân.

ĐẢNG BỘ …………
— — — — — — — —
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
— — — — — — — –
CHI BỘ: ……………… ……….., ngày …. tháng… năm…..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
NĂM … … … ..
Họ và tên : … … … … … Ngày sinh : … … … … … … ..
Chức vụ Đảng : Đảng viên ( Trong trường hợp là người có chức vụ, ghi rõ chức vụ )
Chức vụ chính quyền sở tại : ( nếu có ) … … … … … … … … … … … .
Chức vụ đoàn thể : ( nếu có ) … … … … … … … … … … … … …
Đơn vị công tác làm việc :
Chi bộ :
Về tư tưởng chính trị :
– Có quan điểm chính trị kiên cường, luôn trung thành với chủ với đường lối của Đảng, tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ, tin yêu vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh .
– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, triển khai đúng các lao lý của pháp lý ;
– Luôn có niềm tin tự giác cao trong việc học tập, công tác làm việc, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị trình độ nhiệm vụ, cũng như năng lượng công tác làm việc .
Về phẩm chất đạo đức, lối sống :
– Luôn có ý thức tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi đường lối, chủ trương của Đảng ; tuyên truyền pháp lý, triển khai đúng các pháp luật của pháp lý ;
– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức thiết kế xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng ;
– Luôn lắng nghe quan điểm góp phần, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thương với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân ;
– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu lộ sai lầm, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù so với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe quan điểm, góp ý của mọi người để kiểm soát và điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân ;
– Có lối sống trong sáng, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan dị đoan ; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính ; kê khai trung thực, đúng số gia tài và thu nhập cá nhân hàng năm ; không tham ô, không tiêu tốn lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, tiêu tốn lãng phí ; không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy / không đồng ý việc chạy chức, chạy quyền .
Về triển khai chức trách, trách nhiệm được giao :
– Có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao, đạt hiệu quả cao trong việc triển khai chức trách nhiệm vụ được giao, đơn cử :
* Về công tác làm việc trình độ : … … … … … … … …
* Về công tác làm việc Chi bộ : … … … … ( nếu có thành tích đơn cử thì ghi rõ như : Được Huyện ủy Tặng Kèm bằng khen, được Tỉnh ủy Tặng Ngay bằng khen, … )
– Hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân nơi cư trú ; thực thi tốt các việc làm mà bên Chi bộ giao .
Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật :
– Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ trong việc tổ chức triển khai, hoạt động giải trí và hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị chức năng đang công tác làm việc ;
– Luôn thực thi nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo pháp luật ;
– Tham gia vừa đủ các buổi hoạt động và sinh hoạt Đảng, đợt hoạt động và sinh hoạt chính trị theo lao lý của địa phương, Điều lệ Đảng ;
– Chấp hành đúng các nội quy, lao lý của địa phương, đơn vị chức năng công tác làm việc, chi bộ Đảng ;
– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa thay thế, khắc phục khuyết điểm .
Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa thay thế các khuyết điểm, yếu kém :
– Luôn luôn giữ vững, kiên cường lập trường trong công tác làm việc giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các pháp luật, quy định về Đảng viên, tích cực trau dồi kỹ năng và kiến thức, học tập và tham gia rất đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo lao lý ;
– Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị chức năng, cơ quan, tổ chức triển khai trong sáng, vững mạnh và ngày càng văn minh ;
– Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;

– Giải quyết các việc làm một cách hiệu suất cao, đã biết linh động, mềm dẻo trong xử lý việc làm .
Hạn chế, khuyết điểm, nguyên do :
– Các kiến thức và kỹ năng trình độ, nhiệm vụ còn hạn chế, chưa dành nhiều thời hạn để nghiên cứu và điều tra, khám phá sâu về các chủ trương, chủ trương và các Nghị quyết, Quy định của Đảng ; kỹ năng và kiến thức pháp lý còn hạn chế ;
– Chưa mạnh dạn đưa ra các yêu cầu, tham mưu để có những giải pháp tương thích nhằm mục đích phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động giải trí của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác làm việc trình độ của bản thân ;
– Còn ngần ngại, không tự tin đưa ra các góp phần quan điểm, các đề xuất kiến nghị mới trong hoạt động và sinh hoạt Chi bộ vì còn thiếu tự tin, lo ngại và có sự nể nang tình cảm trong công tác làm việc phê bình và tự phê bình các chiến sỹ, đồng nghiệp .
Phương hướng và giải pháp khắc phục, thay thế sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời hạn tới :
– Trong thời hạn tới sẽ cố gắng nỗ lực phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia góp phần quan điểm hơn trong hoạt động và sinh hoạt chi bộ. Trong quy trình xử lý việc làm phải linh động, dữ thế chủ động nhưng thận trọng, bộc lộ thái độ nhất quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai lầm của các chiến sỹ, đồng nghiệp từ đó góp thêm phần kiến thiết xây dựng Đảng, chính quyền sở tại vững mạnh ;
– Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu và điều tra, update kỹ năng và kiến thức, update các nội dung mới, văn bản pháp lý mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lượng công tác làm việc, tạo cơ sở để tuyên truyền các kỹ năng và kiến thức pháp lý, các chủ trương của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân ;
– Tự ý thức về việc rèn luyện thực chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành ;
– Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ nhiệm vụ .
Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức :
+ Xếp loại đảng viên : Đủ tư cách, hoàn thành xong tốt trách nhiệm .
+ Xếp loại cán bộ, công chức : Hoàn thành tốt chức trách, trách nhiệm .
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
( Ký, ghi họ tên )
ĐÁNG GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
1. Nhận xét, nhìn nhận của chi bộ :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chi bộ phân loại chất lượng : … … … … … … … …
… … …, ngày … … tháng … .. năm 20 …
T / M CHI BỘ
BÍ THƯ
2. Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng : … … … … … … …
… … …., ngày … … tháng … .. năm 20 …
T / M ĐẢNG ỦY

5. Kết luận viết bản kiểm điểm cá nhân.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về viết bản kiểm điểm cá nhân và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến viết bản kiểm điểm cá nhân. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về viết bản kiểm điểm cá nhân đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về viết bản kiểm điểm cá nhân thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
✅ Cách viết: Bản kiểm điểm cá nhân

✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn Gói – Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Đánh giá post

Đánh giá của bạn
Các bạn nếu không nghe được audio, vui lòng gửi thông báo ở phần bình luận bên dưới. Ad sẽ chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất, thanks các bạn nhiều nhiều !
Đăng ký
Thông báo để xem
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
Xen tất cả bình luận
Back to top button