Thoáng Mây Bay | Quyên Di

Thảo buông bút, thở một hơi dài thoải mái :

– Xong xuôi …

Nhìn qua Tuấn, thấy bạn còn đang hý hoáy viết, nét mặt cau cau, Thảo muốn cười quá, nhưng rồi chỉ hỏi :

– Xong chưa mày, nghiệm số x’ là bao nhiêu ?

Tuấn nhăn nhó :

– Hình như tao tính sai mất cái đạo hàm rồi . Nó tùm lum cả một đám, chẳng đâu vào đâu hết đây nè !!!..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button