Nặng Lời Non Nước | Phan Đại Tâm

Đảng ác có ngày mang họa lớn,

Người ngay lắm lúc khỏi tai nàn (nạn).

Và chỉ khi kết thúc tác phẩm mới có “Thơ rằng” để bàn về sự kiện đoàn viên của gia đình cô hai Thanh. Tương tự như thế, Nặng lời non nước (Phạm Đại Tâm) dài 66 trang, được chia thành XXII chương, mỗi chương thường có một tiêu đề, dưới tiêu đề có hai câu thơ. Ví dụ chương XIII:

HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

Lánh hàm-oan, Đại-Chí nguyện tùng-chinh

Lòng cố-hận, Háo-Sắc toan kế độc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button