Thủ tục xin cấp, cấp đổi Hộ chiếu Việt Nam – VietNam Consulate

THỦ TỤC XIN CẤP, CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU VIỆT NAM
Hộ chiếu đại trà phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu đại trà phổ thông còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới .
I. Cấp lại hộ chiếu trong trường hợp hộ chiếu cũ còn thời hạn hoặc hết hạn dưới 05 năm:

Hồ sơ gồm:

 1. 01 tờ khai xin cấp hộ chiếu (theo Mẫu Tờ khai tại đây).
 2. 02 ảnh 2”x 2” (nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen), 1 ảnh dán vào tờ khai, và 1 ảnh ghim hoặc kẹp vào tờ khai.
 3. Hộ chiếu cũ
 4. Copy 3 trang đầu của hộ chiếu cũ
 5. Copy giấy tờ cư trú hợp lệ nếu có (ví dụ: thẻ xanh, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ (đối với người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ); I-20(đối với du học sinh), …). Nếu chưa được phép cư trú thì nộp copy I-94 và trong tờ khai ghi rõ thời gian, lý do và mục đích lưu trú tại Hoa Kỳ, kèm theo các giấy tờ chứng minh (nếu có).
 6. Nếu có nhu cầu bổ sung thêm Tên mới hoặc/và số Căn cước công dân mới vào Hộ chiếu, cần nộp bản copy Giấy tờ chứng minh tên mới hoặc/và copy Căn cước công dân mới, đồng thời ghi rõ yêu cầu  vào mục Nội dung đề xuất, Mục số #16 trong Tờ khai xin cấp đổi Hộ chiếu  (có thu phí bổ sung).

II. Cấp mới hộ chiếu do hộ chiếu cũ đã hết hạn trên 05 năm:
Hồ sơ gồm :

 1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo Mẫu Tờ khai tại đây).
 2. 02 ảnh 2”x 2” (nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen), 1 ảnh dán vào tờ khai, và 1 ảnh ghim hoặc kẹp vào tờ khai.
 3. Copy giấy tờ cư trú hợp lệ nếu có (ví dụ: thẻ xanh, I-20, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ…). Nếu chưa được phép cư trú thì nộp copy I-94 và trong tờ khai ghi rõ thời gian, lý do và mục đích lưu trú tại Hoa Kỳ, kèm theo các giấy tờ chứng minh (nếu có).
 4. Hộ chiếu cũ.
 5. Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam (nếu có), như: giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình…
 6. Nếu có nhu cầu bổ sung thêm Tên mới hoặc/và số Căn cước công dân mới vào Hộ chiếu, cần nộp bản copy Giấy tờ chứng minh tên mới hoặc/và copy Căn cước công dân mới, đồng thời ghi rõ yêu cầu  vào mục Nội dung đề xuất, Mục số #16 trong Tờ khai xin cấp đổi Hộ chiếu  (có thu phí bổ sung).
 7. Sơ yếu lý lịch.

III. Cấp mới hộ chiếu do hộ chiếu cũ bị mất hoặc bị hư hỏng:
Hồ sơ gồm :

 1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo Mẫu Tờ khai tại đây).
 2. Ảnh 2”x 2” (nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen).
 3. Copy giấy tờ cư trú hợp lệ nếu có (ví dụ: thẻ xanh, I-20, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ…). Nếu chưa được phép cư trú thì nộp copy I-94 và trong tờ khai ghi rõ thời gian, lý do và mục đích lưu trú tại Hoa Kỳ, kèm theo các giấy tờ chứng minh (nếu có).
 4. Hộ chiếu cũ hoặc Bản sao hộ chiếu bị mất.
 5. Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam (nếu có), như: giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình…
 6. Nếu có nhu cầu bổ sung thêm Tên mới hoặc/và số Căn cước công dân mới vào Hộ chiếu, cần nộp bản copy Giấy tờ chứng minh tên mới hoặc/và copy Căn cước công dân mới, đồng thời ghi rõ yêu cầu  vào mục Nội dung ý kiến đề nghị, Mục số #16 trong Tờ khai xin cấp đổi Hộ chiếu  (có thu phí bổ sung).
 7. Sơ yếu lý lịch (theo Mẫu tại đây)

IV.Cấp hộ chiếu lần đầu (chưa bao giờ có hộ chiếu)
Hồ sơ gồm :

 1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo Mẫu Tờ khai tại đây)(khai rõ các mục, đặc biệt tên, địa chỉ, số điện thoại của thân nhân ở Việt Nam – nếu có)
 2.  02 ảnh 2” x 2” (nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen), 1 ảnh dán vào tờ khai, và 1 ảnh ghim hoặc kẹp vào tờ khai.
 3. Copy giấy tờ cư trú hợp lệ nếu có (ví dụ: thẻ xanh, I-20, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ…).
 4. Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam (nếu có), như: giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình…
 5. Nếu có nhu cầu bổ sung thêm Tên mới hoặc/và số Căn cước công dân mới vào Hộ chiếu, cần nộp bản copy Giấy tờ chứng minh tên mới hoặc/và copy Căn cước công dân mới, đồng thời ghi rõ yêu cầu  vào mục Nội dung ý kiến đề nghị, Mục số #16 trong Tờ khai xin cấp đổi Hộ chiếu  (có thu phí bổ sung).
 6. Sơ yếu lý lịch (theo Mẫu tại đây)

V.Cấp hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi:

 1. Trẻ em có thể được cấp riêng hộ chiếu có giá trị 5 năm tính từ ngày cấp (không được cấp chung hộ chiếu của cha/mẹ).
 2. Đối với các trường hợp đề nghị tách trẻ em ra khỏi hoặc ra bổ sung vào hộ chiếu của cha mẹ, hồ sơ gồm:

a ) 01 tờ khai đề xuất bổ trợ, sửa đổi hộ chiếu ( theo Mẫu Tờ khai tại đây )
b ) Hộ chiếu gốc của cha / mẹ
c ) 02 ảnh của người có hộ chiếu
d ) 02 ảnh 2 ” x2 ” của trẻ nhỏ .
e ) Giấy khai sinh của trẻ nhỏ .
g ) Copy sách vở cư trú hợp lệ ( ví dụ : thẻ xanh, I-20, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ … ). Nếu chưa được phép cư trú thì nộp copy I-94 và trong tờ khai ghi rõ thời hạn, nguyên do và mục tiêu lưu trú tại Hoa Kỳ, kèm theo những sách vở chứng tỏ ( nếu có ) .

* Cấp hộ chiếu cho trẻ em Việt Nam sinh ra tại Hoa Kỳ: Trẻ em Việt Nam sinh ra tại Hoa Kỳ có thể xin cấp hộ chiếu Việt Nam sau khi đã được đăng ký khai sinh tại Tổng Lãnh sự quán (Điều kiện, thủ tục cụ thể trong Mục Đăng ký khai sinh). Hồ sơ gồm:
a ) 01 tờ khai xin cấp hộ chiếu ( bố hoặc mẹ khai và ký thay cho trẻ nhỏ )
b ) 02 ảnh 2 ” x 2 ” ( nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen ), 1 ảnh dán vào tờ khai, và 1 ảnh ghim hoặc kẹp vào tờ khai .
c ) Bản sao giấy khai sinh
d ) Bản sao hộ chiếu và sách vở cư trú của cha mẹ .

VI. Nộp và xử lý hồ sơ

* Người xin cấp hộ chiếu cần  trực  tiếp tới Tổng Lãnh sự quán để nộp hồ sơ  (1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109)

* Nếu muốn nhận kết quả qua đường bưu điện, Quý vị cần nộp kèm theo 01 bì thư đảm bảo (certified mail) có ghi rõ địa chỉ người nhận và đã trả cước phí. Để tránh mất mát trong quá trình vận chuyển, đề nghị Quý vị sử dụng các dịch vụ chuyển phát bảo đảm của FEDEX hoặc UPS và ghi lại tracking number để theo dõi việc chuyển phát thư (Lưu ý KHÔNG sử dụng FEDEX Ground và UPS Ground – là bì thư không đảm bảo). Tổng Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ của Quý vị bị thất lạc do Quý vị dùng bì thư không đảm bảo.

* Tổng Lãnh sự quán bảo lưu quyền đề nghị đương sự bổ sung hồ sơ và cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để phục vụ việc xác minh nhân thân.

* Các giấy tờ nộp kèm theo hồ sơ nếu là bản copy thì cần nộp bản gốc kèm theo hoặc là bản sao có công chứng.

* Lệ phí: có thể trả bằng Money Order, Cashier’s Check, Certified Check cho “Vietnam Consulate” hoặc Visa/Master card.

* Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-to-Door) tại địa chỉ: 

@ Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên với Bộ phận Hộ chiếu/Hộ tịch của Tổng Lãnh sự quán:

 • Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
 • Giờ làm việc: 8.30 am – 12.00pm và 2.30pm – 4.30pm, Thứ hai tới Thứ sáu
 • Điện thoại: +1 415 922 1707 ; 415 922 0707;
 • Fax: +1 415 922 1757
 • Email: hochieu@vietnamconsulate-sf.org
 • Website: www.vietnamconsulate-sf.org

@ Để theo dõi việc nhận/gửi Hồ sơ hộ chiếu, Quý vị có thể liên hệ với Bộ phận Mail (vào các buổi Sáng):

 • Điện thoại: +1 415 922 1707 ; 415 922 0707.
Đánh giá của bạn
Các bạn nếu không nghe được audio, vui lòng gửi thông báo ở phần bình luận bên dưới. Ad sẽ chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất, thanks các bạn nhiều nhiều !

Cấp báo đển quý bạn đọc. Hiện nay, Hẻm cũng đang cũng đang rất cần chút chi phí để duy trì website này, để duy trì kho sách nói quý báu miễn phí cho mọi người, nhất là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. vẫn nghe mỗi ngày.

- - - - - - - - - -

Nhưng quý bạn cũng biết đấy, chúng tôi còn không muốn có không gian quảng cáo nhỏ nào (trừ khi quá bế tắc), mà chủ yếu nương nhờ vào sự hào phóng của những cá nhân như bạn để trả tiền cho các dự án máy chủ, nhân viên và bảo quản dữ liệu, những cuộc tấn công mạng mỗi ngày. Những tặng phí của quý bạn dù nhỏ hay lớn đều cực kỳ ý nghĩa với anh em chúng tôi, thực sự rất lớn, rất có ý nghĩa.

Xem chi tiết dòng tâm sự từ Admin Hẻm Radio, và những kêu gọi khẩn thiết để duy trì website, và Donate tại đây.

Đăng ký
Thông báo để xem
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
Xen tất cả bình luận
Back to top button