Tỷ lệ gia tăng dân số người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Dân số người Việt tại Mỹ
Theo tác dụng kiểm tra dân số năm 2010, thì dân số Nước Ta ở Hoa Kỳ là 1.548.449 người .

Số người Việt hiện ở Hoa Kỳ hiện nay là 1,548,449, so với 1,122,528 năm 2000, 614,547 năm 1990, và 261,729 năm 1980. Vào thời điểm của cuộc kiểm tra dân số năm 1970 thì chưa có cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Trong 10 năm từ 2000 đến 2010, dân số người Việt ở mọi tiểu bang đều gia tăng, ngoại trừ thủ đô Washington, D.C thì giảm sút 18% – vì đời sống mắc mỏ, nhiều người Việt đã phải di dời sang tiểu bang Virginia và Maryland.

Vào thời điểm năm 2010 gần ¾ dân số Việt tập trung trong mười tiểu bang:

1. California (37.58%)
2. Texas (13.62%)
3. Washington (4.30%)
4. Florida (3.78%)
5. Virginia (3.46%)
6. Georgia (2.92%)
7. Massachusetts (2.77%)
8. Pennsylvania (2.52%)
9. New York (1.86%)
10. Louisiana (1.83%)

Khu vực đông dân Việt Nam nhất vẫn là vùng Los Angeles – Long Beach – Santa Ana (271,234 người). Đông thứ hai là vùng San Jose – Sunnyvale – Santa Clara (125,774). Hạng 3 -5 gồm có: Houston – Sugar Land – Baytown (103,525), Dallas – Fort Worth – Arlington (71,839), và Washington DC – Arlington – Alexandria với (58,767).

Thành phố đông dân Việt nhất là San Jose (100,486). Kế đến là Garden Grove (47,331). Tiếp theo là Westminster (36,058), Houston (34, 838) và San Diego (33,149).
Tuy nhiên, nói về tỉ lệ người Việt so với tổng số dân thì thị trấn Midway, CA đứng đầu (41.4%); tiếp theo là Westminster, CA (40.2%); Garden Grove, CA (27.7%); Fountain Valley, CA (20.7%); Morrow City, GA (20.3%).

Tuỳ theo lăng kính nhìn, những con số trên đây có thể gợi nhiều câu hỏi để chúng ta suy tư:

 • Chẳng hạn, liệu các tổ chức cộng đồng ở mỗi địa phương có phát triển dịch vụ xã hội để đáp ứng nhu cầu của sự gia tăng dân số quá nhanh?
 • Liệu nền kinh tế cộng đồng có phát triển lành mạnh đủ để gánh vác số nhân khẩu gia tăng trong khu vực?
 • Liệu cộng đồng có kế hoạch để giúp người tị nạn và di dân mới trở thành công dân và ghi danh cử tri?
 • Liệu cộng đồng có kế hoạch gì để chăm lo cho số người Việt bước vào tuổi xế chiều ngày càng đông?
 • Liệu cộng đồng có dự tính gì để đưa người vào các guồng máy lập pháp và hành chính ở địa phương?
 • Và nhiều nữa.

Tôi cũng đã nghe có người nhận định rằng cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ không có vấn đề gì phải quan tâm vì phần lớn người Việt đều đỗ đạt, thành công. Nghĩ vậy là một ngộ nhận lớn. Cuộc thăm dò năm 2009 của Sở Thống Kê Dân Số phản bác nhiều ngộ nhận như vậy. Dưới đây là một vài ví dụ:

 • Người Việt 25 tuổi trở lên: 30.4% chưa hoàn tất trung học (so với 14.7% cho người Mỹ nói chung) và chỉ có 6.6% là học trên đại học (so với 10.3% cho người Mỹ nói chung). Đa số các cộng đồng Á Châu khác thua xa chúng ta về học lực.
 • Người Việt trên 65 tuổi: 40.4% bị khiếm dụng (disability) so với 37.4% cho người Mỹ nói chung.
 • Người Việt không sinh ở Hoa Kỳ: 50% chưa có quốc tịch.
 • Người Việt trên 50 tuổi: 55% gặp trở ngại về Anh ngữ. Nếu chỉ tính những người lớn thì tỉ lệ bị trở ngại ngôn ngữ tăng cao hơn nhiều.
 • Gia đình người Việt: 19.6% không có bảo hiểm sức khoẻ so với 15.1% cho người Mỹ nói chúng; 13.7% nằm trong diện nghèo khó so với 10.5% cho người Mỹ nói chung.

Khu thương mại của người Việt tại Washington, D.C
Khu thương mại Eden Center của người Việt tại Washington, D.C

Thiếu dữ kiện về chính mình thì khó tránh được sự ngộ nhận. Và khi không biết thì cũng chẳng quan tâm. Thiếu sự quan tâm thì không có hành động để đối phó. Đó là tình trạng đáng lo của cộng đồng Việt sau 36 năm ở Hoa Kỳ. Trong binh thư, “biết người biết ta” là yếu tố tiên quyết để thành công. Chúng ta cần biết về chính mình.

Nhằm đáp ứng nhu cầu “biết ta”, trong nhiều năm qua BPSOS đã hợp tác với một số trung tâm nghiên cứu để tìm hiểu về một số khía cạnh của cộng đồng người Việt. Chúng tôi sẽ tuần tự công bố kết quả của các cuộc nghiên cứu này. Cho đến nay đây chỉ là những cuộc nghiên cứu này chỉ mang tính cách tủn mủn, vá víu tạm thời.

Để phục vụ kế sách thăng tiến cộng đồng trong 10 năm tới, BPSOS đang thành lập Viện Nghiên Cứu Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese-American Research Institute), hay VARI. Nỗ lực này sẽ khuyến khích, huy động các chuyên gia người Việt và không phải người Việt thực hiện các công trình nghiên cứu thực dụng trong cả ba lĩnh vực: chính trị, kinh doanh và xã hội. Nỗ lực này sẽ được chính thức công bố tại Hội Nghị Toàn Quốc Những Người Lãnh Đạo Mỹ Gốc Việt, được tổ chức vào ngày 2 tháng 7 ở Hoa Thịnh Đốn.

Trong bước đầu của nỗ lực này, chúng tôi hợp tác với Phòng Kiểm Tra Dân Số để phổ biến những thông tin quý báu mà họ cung cấp thật rộng rãi trong cộng đồng người Việt.

[Trên đây là những thông tin được đúc kết bởi anh Nguyễn Thế-Anh, nhân viên Phòng Kiểm Tra Dân Số, Vùng Atlanta, CA, và một số nhân viên và thiện nguyện viên của BPSOS.]

Theo vietaid


Công ty Di trú & Quốc tịch chuyên tư vấn bảo lãnh định cư Mỹ
Điện thoại: (848) 38 222 102
Website:
Địa chỉ: Lầu 5 tòa nhà Master, 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3Công ty Di trú và Quốc tịch chuyên tư vấn bảo lãnh định cư MỹĐiện thoại : ( 848 ) 38 222 102W ebsite : ditruquoctich.com Địa chỉ : Lầu 5 tòa nhà Master, 41 – 43 Trần Cao Vân, P. 6, Quận 3

Theo hiệu quả kiểm tra dân số năm 2010 công bố, dân số người Việt ở Hoa Kỳ đã tăng 38 % ( thêm 425,921 đầu người ) trong thập niên 2000 – 2010. Số người Việt hiện ở Hoa Kỳ lúc bấy giờ là 1,548,449, so với 1,122,528 năm 2000, 614,547 năm 1990, và 261,729 năm 1980. Vào thời gian của cuộc kiểm tra dân số năm 1970 thì chưa có hội đồng người Mỹ gốc Việt. Trong 10 năm từ 2000 đến 2010, dân số người Việt ở mọi tiểu bang đều ngày càng tăng, ngoại trừ thủ đôthì giảm sút 18 % – vì đời sống mắc mỏ, nhiều người Việt đã phải di tán sang tiểu bang Virginia và Maryland. Vào thời gian năm 2010 gần ¾ dân số Việt tập trung chuyên sâu trong mười tiểu bang : 1. California ( 37.58 % ) 2. Texas ( 13.62 % ) 3. Washington ( 4.30 % ) 4. Florida ( 3.78 % ) 5. Virginia ( 3.46 % ) 6. Georgia ( 2.92 % ) 7. Massachusetts ( 2.77 % ) 8. Pennsylvania ( 2.52 % ) 9. New York ( 1.86 % ) 10. Louisiana ( 1.83 % ) Khu vực đông dân Nước Ta nhất vẫn là vùng Los Angeles – Long Beach – Santa Ana ( 271,234 người ). Đông thứ hai là vùng San Jose – Sunnyvale – Santa Clara ( 125,774 ). Hạng 3 – 5 gồm có : Houston – Sugar Land – Baytown ( 103,525 ), Dallas – Fort Worth – Arlington ( 71,839 ), và Washington DC – Arlington – Alexandria với ( 58,767 ). Thành phố đông dân Việt nhất là San Jose ( 100,486 ). Kế đến là Garden Grove ( 47,331 ). Tiếp theo là Westminster ( 36,058 ), Houston ( 34, 838 ) và San Diego ( 33,149 ). Tuy nhiên, nói về tỉ lệ người Việt so với tổng số dân thì thị xã Midway, CA đứng đầu ( 41.4 % ) ; tiếp theo là Westminster, CA ( 40.2 % ) ; Garden Grove, CA ( 27.7 % ) ; Fountain Valley, CA ( 20.7 % ) ; Morrow City, GA ( 20.3 % ). Tuỳ theo lăng kính nhìn, những số lượng trên đây hoàn toàn có thể gợi nhiều câu hỏi để tất cả chúng ta suy tư : Tôi cũng đã nghe có người nhận định và đánh giá rằng hội đồng Việt ở Hoa Kỳ không có yếu tố gì phải chăm sóc vì phần nhiều người Việt đều đỗ đạt, thành công xuất sắc. Nghĩ vậy là một ngộ nhận lớn. Cuộc thăm dò năm 2009 của Sở Thống Kê Dân Số phản bác nhiều ngộ nhận như vậy. Dưới đây là một vài ví dụ : Thiếu dữ kiện về chính mình thì khó tránh được sự ngộ nhận. Và khi không biết thì cũng chẳng chăm sóc. Thiếu sự chăm sóc thì không có hành vi để đối phó. Đó là thực trạng đáng lo của hội đồng Việt sau 36 năm ở Hoa Kỳ. Trong binh thư, ” biết người biết ta ” là yếu tố tiên quyết để thành công xuất sắc. Chúng ta cần biết về chính mình. Nhằm cung ứng nhu yếu “ biết ta ”, trong nhiều năm qua BPSOS đã hợp tác với 1 số ít TT nghiên cứu và điều tra để tìm hiểu và khám phá về 1 số ít góc nhìn của hội đồng người Việt. Chúng tôi sẽ tuần tự công bố hiệu quả của những cuộc nghiên cứu và điều tra này. Cho đến nay đây chỉ là những cuộc nghiên cứu và điều tra này chỉ mang tính cách tủn mủn, vá víu trong thời điểm tạm thời. Để ship hàng kế sách thăng quan tiến chức hội đồng trong 10 năm tới, BPSOS đang xây dựng Viện Nghiên Cứu Người Mỹ Gốc Việt ( Vietnamese-American Research Institute ), hay VARI. Nỗ lực này sẽ khuyến khích, kêu gọi những chuyên viên người Việt và không phải người Việt triển khai những khu công trình điều tra và nghiên cứu thực dụng trong cả ba nghành nghề dịch vụ : chính trị, kinh doanh thương mại và xã hội. Nỗ lực này sẽ được chính thức công bố tại Họp Báo Hội nghị Toàn Quốc Những Người Lãnh Đạo Mỹ Gốc Việt, được tổ chức triển khai vào ngày 2 tháng 7 ở Hoa Thịnh Đốn. Trong trong bước đầu của nỗ lực này, chúng tôi hợp tác với Phòng Kiểm Tra Dân Số để phổ cập những thông tin quý báu mà họ cung ứng thật thoáng rộng trong hội đồng người Việt. [ Trên đây là những thông tin được đúc rút bởi anh Nguyễn Thế-Anh, nhân viên cấp dưới Phòng Kiểm Tra Dân Số, Vùng Atlanta, CA, và 1 số ít nhân viên cấp dưới và thiện nguyện viên của BPSOS. ]

Đánh giá của bạn
Các bạn nếu không nghe được audio, vui lòng gửi thông báo ở phần bình luận bên dưới. Ad sẽ chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất, thanks các bạn nhiều nhiều !

Cấp báo đển quý bạn đọc. Hiện nay, Hẻm cũng đang cũng đang rất cần chút chi phí để duy trì website này, để duy trì kho sách nói quý báu miễn phí cho mọi người, nhất là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. vẫn nghe mỗi ngày.

- - - - - - - - - -

Nhưng quý bạn cũng biết đấy, chúng tôi còn không muốn có không gian quảng cáo nhỏ nào (trừ khi quá bế tắc), mà chủ yếu nương nhờ vào sự hào phóng của những cá nhân như bạn để trả tiền cho các dự án máy chủ, nhân viên và bảo quản dữ liệu, những cuộc tấn công mạng mỗi ngày. Những tặng phí của quý bạn dù nhỏ hay lớn đều cực kỳ ý nghĩa với anh em chúng tôi, thực sự rất lớn, rất có ý nghĩa.

Xem chi tiết dòng tâm sự từ Admin Hẻm Radio, và những kêu gọi khẩn thiết để duy trì website, và Donate tại đây.

Đăng ký
Thông báo để xem
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
Xen tất cả bình luận
Back to top button