Sự Huyền Diệu Của Mẹ | Trần Hồng Long

Một đêm đầu mùa mưa tôi lên đồng bắt bù tọt. Được chừng nửa giờ thì nghe có tiếng rắn hổ khù dưới chân, nhưng tránh không kịp. Tôi định chạy về xóm Gia Hạ, nới có ông thầy thuốc rắn tài ba lại rất yêu thương tôi, chắc chắn ông sẽ cứu được tôi. Nhưng nhà tôi ở cách xóm Gia Hạ đến một giang đồng, lại bị rắn cắn dưới chân, nếu chạy, nọc sẽ nhanh chóng xâm nhập vào tim, tôi sẽ chết ở dọc đường. Bỗng tôi thấy phía trước có ánh đèn, tôi nghĩ có lẽ ai đó cũng đang đi bắt bù tọt như tôi nên chạy về phía đó kêu cứu. Chạy được một đoạn tôi tối tăm mặt mày rồi ngất đi. Không biết bao lâu thì tôi choàng tỉnh và thấy mình nằm trên gò mả Chà…

Có thể bạn quan tâm...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button