Nỗi Riêng Thị Mầu | Hồ Thị Ngọc Hoài

Bọn chúng đã biết chuyện, cứ thậm thụt chỉ trỏ. Nhất là mấy đứa trong lớp vẫn hay leo lẻo cái mồm, chụm chuyện khoái chí:

Nó cứ khinh khỉnh, bất cần.”
“Hay nó mặc cảm?”
“Dám qua những chuyện như thế thì chắc không phải vừa.”
“Chuyện ấy nó ra sao chúng mày nhỉ?”

Cả bọn cười phá lên…

Có thể bạn quan tâm...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button