Gió Dại | Nguyễn Quang Thiều

Mày không phải là con tao, tao nói cho mày biết thế, tao đã chịu đừng mày từng ấy năm đủ rồi. Mày là con hoan, con dại, làm động mồ động mả nhà tao…

Có thể bạn quan tâm...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button