Bão | Hạnh Vân

Nam và Thêu là hai nhân vật nhân chứng cho sự thật đối nghịch giữa tầng lớp giàu – nghèo, sự thiếu thốn tình thương và vật chất đã gây cho họ những tổn thương, theo những cách khác nhau…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button