Double Stickman Jump | Mini Game

Đó là một cú chạm đơn giản để chơi. Chỉ cần chạm vào khu vực gậy để làm cho cả hai gậy nhảy.
  •  Trên máy tính sử dụng chuột  để chơi.
  •  Trên điện thoại chạm  để chơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button